OUR TĀRE ARE CURRENTLY SOLD OUT! 😢 RESTOCK COMING SOON!

TE TAKENGA

He whānau Māori mātou e kaingākau ana ki te reo Māori. Kāore ō māua reo Māori i a māua e tamariki ana, engari kē ia, ka ākona i te whare wānanga. Ka whakatau ake, ka kōrero Māori anahe ki ā māua tamariki kia tangata whenua ai te reo Māori i a rātou. Engari, kāore i whakaarohia te ruarua o ngā taputapu hei tautoko i taua whakatau, koinei te takenga mai o Pipi Mā. E whakapae ana māua, e māori ai te reo Māori, me kite ā tātou tamariki i tō rātou reo me ōna tikanga i ngā wāhi katoa kia kaua e whāiti noa iho ki te karaehe, ki te marae rānei. I waihanga māua i a Pipi Mā kia kite ā tātou tamariki i a rātou anō i ngā tāre. Ka whakakōrero a Pipi Mā i ā tātou tamariki ki ngā pātai i āta tuhia e pakari ai te reo. Heoi anō, mā te whakamoe i te ahurea mātinitini me te reo Māori, ka whakapiki ake a Pipi Mā i te mana o te reo Māori i ngā kāinga me te hapori. 

 

ABOUT PIPI MĀ

We are a Māori family dedicated to the Māori language. We did not grow up with the Māori language as children, but instead learnt at university. We decided that we would only speak Māori to our children so that the Māori language was natural to them. What we didn't consider was the lack of products to support our decision, this is how Pipi Mā came about. We believe, in order to normalise the Māori language, our children need opportunities to see their language and their culture everywhere so it is not merely confined to the classroom or marae. We created Pipi Mā in a bid to provide our tamariki with a reflection of themselves in the dolls. Pipi Mā strengthens language use and skills by prompting conversation with our specially designed questions. Most importantly, Pipi Mā raises the status of the language in our homes and communities by blending classic elements of pop culture with the Māori language.

Te Uruhuia, Kristin, Hinehui, Hōhepa, Marere.